SOIREE DEPART EN RETRAITE - GUY LEBRUN
20 novembre 2015
soirée_guy soirée_guy soirée_guy soirée_guy soirée_guy
soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy
soirée Guy soirée_guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy  
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée_guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée_guy
soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée_guy soirée Guy soirée Guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée_guy soirée Guy
soirée_guy soirée Guy soirée Guy
Photos : Laurent CHARRON - novembre 2015
www.kaustik.org